Friday, July 24, 2015

Attack Mamistahay!

 Di-ara na sila! Attack dakong gutom!

Tara na! Dali-i Boss!
Ok! Ako ng i-plastar ang rotom!

Mang Loy on the move!

Tara na!


Apila ko!

No comments:

Post a Comment